Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mỹ Chánh

Chánh Thiện - Mỹ Chánh - Phù Mỹ - Bình Định
binhdinh-thcsmychanh@edu.viettel.vn